3er Control Nacional adulto Espada Femenina

Poules, vuelta no 1

  Poule no 1 V/M Td-tr TD
DIAZ Margarita May   V V 4 V V 4/5 8 24
RIOS GARCIA Charline Katherine May 2   2 2 2 V 1/5 -9 13
MAS Leslei May 4 V   1 3 1 1/5 -8 14
MORALES Ivette Car V V V   4 4 3/5 6 23
OTERO Leishla Tb 2 V V V   4 3/5 2 21
ARANGO Paola Ccfc 3 2 V V V   3/5 1 20

 

  Poule no 2 V/M Td-tr TD
DIAZ Elinette Car   V V 4 V 3/4 4 19
VAZQUEZ Chastiti Tb 2   V V V 3/4 3 17
RIVERA Paola May 4 3   V V 2/4 1 17
CRUZ Natalia May V 3 2   V 2/4 -3 15
SUNDARAM Paola May 4 3 4 4   0/4 -5 15

 
Document Engarde - 6/11/2011 3:32:47 PM